Nina Isaksson leg psykoterapeut


Ninas psykoterapimottagning

KBT för unga och vuxna i Örebro

Jag heter Nina Isaksson

och arbetar som legitimerad psykoterapeut

med inriktning mot kognitiv beteende terapi (KBT)

Jag tar emot både ungdomar och vuxna i behandling.


I grunden är jag legitimerad psykiatrisjuksköterska

och har många års erfarenhet av att arbeta med

både barn, ungdomar och vuxna


Jag erbjuder psykoterapeutisk behandling för 

Depression/nedstämdhet

Relationsproblem

Oro/ångestproblematik

Tvångshandlingar/tvångstankar

Stress och utmattning

Trauma och PTSD

Kriser


Mottagningen är registrerad vårdgivare

hos Socialstyrelsen i enlighet med

patientsäkerhetslagen.

Mottagningen har patientförsäkring

samt FA-skattsedel


-KORT OM KBT-


Kognitiv beteende terapi (KBT) är en terapiform som har starkt vetenskapligt stöd när det gäller behandling av de vanligaste förekommande psykiska besvären som till exempel, depressioner, ångesttillstånd och fobier.

Du kan läsa mer om KBT behandling via http://1177.se 

eller på socialstyrelsens hemsida:

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/kbt-kognitiv-beteendeterapi/

( klickbara länkar)Hur går en behandling till?


Våra första träffar kartlägger vi hur problemet/problemen ser ut och kommer överens om lämpligt behandlingsupplägg för just dina specifika behov. Vi sätter upp mål för vad som är önskvärt med vår terapikontakt


I en KBT-behandling ingår ofta en del information/undervisning om ditt specifika problem, att med hjälp av s k beteendeanalys förstå hur ditt problem fungerar och mycket konkret arbete med förändring både under våra samtal och framför allt mellan de gånger vi ses


Vi avslutar terapin med att utvärdera hur det var

innan terapin och hur det är nu samt vad du

behöver arbeta med för att inte eventuellt

återfalla i gamla mönster


Ett behandlingstillfälle (session) är 45 min långt.

Du förbinder dig inte i förväg till att komma på ett

visst antal sessioner, tillsammans kommer vi

överens om ett upplägg som passar dig


Om du vill komma i kontakt med mig för att boka

en tid eller ställa en fråga kan du antingen ringa

mig, skicka ett sms eller skicka iväg ett mail, så

bestämmer vi en tid för att boka ett möte.

Klicka på min mailadress nedan för att skicka ett 

mail till mig

ninaspsykoterapimottagning@telia.com